Profil Takmičara

Luka Lisica

Kratka biografija:

Luka Lisica je rođen 2000. godine i težak je 30kg.

Takmičar na internetu:

Osvojene nagrade:

Osvojene nagrade u 2009.

 • Šampion Vojvodine u assaut Savate-u 2009.

 • Šampion Vojvodine u K1 2009.

Osvojene nagrade u 2010.

 • Šampion Vojvodine u full contact-u 2010.

 • Šampion Vojvodine u K1 2010.

 • Vice Šampion Vojvodine I assaut Savate-u 2010.

 • Vice šampion Srbije u combat Savate-u 2010.

 • Vice šampion Vojvodine u assaut Savate-u 2010.

Osvojene nagrade u 2011.

 • Sampion Srbije u kick light contact-u 2011.

 • Sampion Vojvodine u full contact-u 2011.

 • Sampion Vojvodine u low kick-u 2011.

 • Sampion Vpojvodine u K1 2011.